1. Тарифа
 2. Ръчна цeна
 3. Специфика на ръчната цена
 4. Резултатът


Clock PMS+ ви помага да спестите време при създаването на резервация чрез употребата на "Тарифа" и "Ръчна цена", за да зададете тарифа на стая. Функционалността "Тарифа" използва предварително зададени тарифи на стаи. А функционалността "Ръчна цена" ви позволява бързо да въведете конкретна цена ръчно. Вижте по-долу как:

Тарифа

За да видите как да задавате тарифи предварително, отидете на Тарифни планове.

 • Изберете тарифа от една от четирите групи тарифи:
  • "Фирма / съвпадение на резервация" включва тарифите, свързани с фирмата, избрана за резервацията, и отговарящи на нейния тип стая и хранения.
  • "Фирма / други" включва тарифите, свързани с фирмата, избрана за резервацията, но неотговарящи на нейния тип стая и хранения .
  • "Съвпадение на резервация" включва тарифите, отговарящи типа стая и хранения по резервацията.
  • "Други" включва тарифите, неотговарящи на типа стая и хранения по резервацията. 
 • "Запази",  за да приложите тарифата.
Забележка:  За да видите първите групировки, фирма с предварително зададени тарифи за стая трябва да бъде избрана в полето "Фирма/събитие". Ако номерът или типът стая на пристигане не е избран, тарифите "Фирма / съвпадение на резервация" няма да се покажат също.

Ръчна цена

Освен функционалността "Тарифа", друг лесен начин  да зададете цената на стая е, чрез опцията "Ръчни цени". На екрана за редакция на резервация, изберете бутон "Ръчни цени":

 • Попълнете стойността на цената. За да имате множество ръчни цени, въведете всяка от тях на отделен ред (като натиснете "Enter" след всяка стойност на ръчна цена ).
 • Изберете валутата на ръчната цена.
 • Изберете "Туристически данък", който да се приложи. Можете да прочетете повече относно режима на туристическия данък по-долу.
 • "Запиши", за да приложите тарифата.

Специфика на ръчната цена:

 • Ако цената е една и съща за целия престой, цената на стаята, начислена за всеки ден от престоя е същата.
 • Ако няколко ръчни цени са въведени, начисленията за стая се правят в реда на ръчните цени. Ако броят на ръчните цени е по-малък или по-голям от този на дните от престоя, ще получите грешка.
 • Въведената ръчна цена се съхранява и поддържа автоматично, т.е. при промяна на престоя съответните начисления за стая се анулират или добавят.
 • Ако тарифа с пакетни елементи е избрана за резервацията, нейната ръчна цена може да бъде разбита на пакетни елементи.
 • Туристическият данък е по-гъвкаво дефиниран: Режим на туристическия данък може да бъде изрично зададен, Ако не е избран режим, се използва режимът на самата тарифа.
 • Функционалността "Начисли тарифата отново" може също да се използва за резервации с ръчна цена, тъй като тя се съобразява с ръчната цена.

Съвет: Ако желаете да имате пакетни елементи и данъчни кодове за резервациите с ръчна цена, следва да създадете и използвате специална тарифа за тази цел. Към тази тарифа добавете всички желани пакетни елемента и попълнете необходимите полета, включително данъчния код. Цената на тарифата би следвало да бъде оставена 0 първоначално, тъй като тя ще е реално зададена чрез опцията за ръчна цена.

Резултатът

При избирането  на функционалноста "Ръчни цени" или "Тарифа", начисленията за стая за всяка нощувка се правят автоматично, заедно с начисленията за туристическия данък в зависимост от избрания метод за туристически данък , както следва:

 • Без туристически данък – няма да се приложи никакъв туристически данък към цената на стаята.  
 • Допълнително, отделно начисление – туристическият данък ще бъде приложен към цената на стаята и ще се покаже като отделно начисление по фолиото на госта.  
 • Включен, общо начисление – туристическият данък ще бъде включен в сумата за цената на стаята, зададена в горното поле. Сумата на цената с данъка ще се покаже обяснителна бележка към начислението за стая. Също така може да следите сумата на изчисления туристически данък в справката "Модификатори на начисления".  
 • Включен, отделно начисление – туристическият данък ще бъде включен в сумата за цената на стаята, зададена в горното поле, но във фолиото на госта ще има две отделни начисления - преизчислената цена за стая  и туристическия данък, като тяхната обща сума ще бъде равна на сумата, зададена в полето "Цена".  
Забележка: Примерите за цена на стая от 100 евро, 10% туристически данък и 1-дневен престой.

Проверете как да зададете валутите в статията Обменни курсове, а туристическия данък – в Туристически данък.