ОРС на Clock PMS+ дава възможност на вашите гости да видят всички ваши свободни резервационни единици/апартаменти на една интерактивна карта. Предоставя информация за всяка резервационна единица (картинка и описание), както и неговата (минимална цена).

Настройка

За да ви се показват местоположенията на вашите резервационни единици на една интерактивна карта във вашето ОРС, трябва първо да създадете карти на тези местоположения .

След това в зависимост от това дали използвате ОРС в режим "Тип стая" или в режим "Стая", задайте местоположението на всяка стая или тип стая. Вижте как в: Карта на местоположението

След като създадете картите на местоположението и ги зададете за съответните резервационни единици или типове резервационни единици, можете вече да създадете интерактивна карта на всички ваши местоположения чрез добавянето на още една карта, която да включва техните маркери:

 • От навигацията отидете на "Настройки" - "Всички настройки" - "Местоположения";
 • Изберете бутона "Нов/а";
 • Въведете името на картата в полето "Име" (например "Основна карта");
 • Изберете подходящия център и увеличение на картата, така че тя да побира всички местоположения на вашите резервационни единици;
 • Не  добавайте маркер, а ако бъде добавен, може да премахнете този маркер посредством бутона "Премахнете маркера на картата";
 • Запишете
 • Сега отидете на "Уеб" - "Настройки - Онлайн резервационна система";
 • В полето "Карта на местоположенитео" на екрана за настройка на ОРС изберете новосъздадената карта;
 • Запишете;

Сега, когато сте настроили картата на местоположенията на вашите резервационни единици, тя също така може да показва информация за всяка от вашите резервационни единици (картинка и описание) на различни езици. Ето как можете да ги настроите:

Картинки

 • Отидете на "Уеб" - "Настройки - Онлайн резервационна система";
 • В секцията "Изображения" използвайте бутоните "Добави изображения", да зададете картинките на типовете резервациионни единици, които да се показват на интерактивната карта;
 • Кликнете върху линка "Отиди на Изображения на стаи", за да достъпите екрана с картинки на стаите и да зададете картинките на вашите резервационни единици по подобен начин;
 • Запишете;

Кратки описания

 • От навигацията отидете на "Настройки" - "Всички настройки" - "Езици и текстове";
 • На екрана "Езици и текстове" отидете на секцията на езика по подразбиране и изберете линка "Местоположение - описания/превод ";
 • В редовете на вашите местоположения на екрана "Местоположение -описание/превод ", попълнете полетата за име и кратко описание с текста, който желаете да се появи на ОРС интерактивната карта. 

Името и краткото описание ще бъдат видими за всяко местоположение на интерактивната карта.

 • Потвърдете с бутон "Запиши";
 • Повторете горните стъпки за другите езици, на които бихте желали описанията да бъдат показвани;
Съвет: Използвайте полето "description" на екрана "Местоположение - описание/превод", за да въведете текст, който след това ще се появява на потвържденията на резервациите и може да се използва за даване на указания.