За целите на маркетинговите анализи Clock PMS+ поддържа три паралелни аналитични параметри: маркетингов източник, маркетингови канали и маркетингови сегменти.

Настройка

Всички сегменти могат да бъдат попълнени във всяка резервация. След това справките показват данните за нощувките и приходите от резервациите, сегментирани по три аналитични параметъра. Справките  "Начисления по сегменти" и "Нощувки" имат тази опция. Те предоставят обобщена статистическа информация, групирана съгласно вашата селекция от аналитични параметри. За да ги създадете:

 • От навигацията отидете на "Настройки" - "Всички настройки" - "Маркетингови източници/Канали/Сегменти";
 • Въведете всяка стойност на нов ред (натиснете Enter след всяка стойност).
 • Запишете

Употреба

Маркетинговите елементи могат да бъдат зададени като стойности по подразбиране за:

 • Нови резервации (от навигацията отидете на "Настройки" - "Всички настройки" - "Полета на резервация")
 • Тарифи (тарифни настройки);
 • Профили  на фирми/агенти (от менюто "Фирма", когато създавате или редактирате профил)
 • ОРС резервации (от навигацията отидете на "Настройки" - "Всички настройки" - "Уеб резервационна система" -  раздел "Маркетингови сегменти");
 • Интерфейс на каналния мениджър - може да научите повече за интерфейса на каналния мениджър от съответните статии: RoomCloud, SiteMinder или Availpro.

Определяне на маркетингови елементи при създаването на резервация:

Всеки от маркетинговите елементи (източник, канал, сегмент) се търси по ред, описан по-долу. Ако следващото поле има стойност – то заменя вече намеренето. Ако няма стойност – вече намеренето  остава:

 • Ако е ОРС резервация – стойностите на полето се вземат от ОРС настройки по подразбиране;
 • Ако е резервация от канален мениджър – стойностите на полето се вземат от настройките на каналния мениджър по подразбиране. 
 • Ако е резервация, направена от потребител – стойностите на полето се вземат от стойностите по подразбиране на екрана на резервационното поле.
 • След това:
 • Тарифи – зададените стойности на полето отменят намерените преди това.
 • Фирма - зададените стойности на полето отменят намерените преди това. 
 • Агент - зададените стойности на полето отменят намерените преди това. 
 • Събитие - зададените стойности на полето отменят намерените преди това. 


Забележка: Резервациите, импортирани от АПИ-то, няма да използват никоя от стойностите по подразбиране или тези от допълнителното ниво (тарифи, фирма, агент, събитие).

Резервация

Може да използвате Разширеното търсене от менюто "Резервация", за да намерите всички резервации от определен сегмент. Също така може да намерите резервациите, на които им липсва правилно попълнени полета на "Маркетингов източник", "Маркетингови канали" и "Маркетингови сегменти", като отбележете следните отметки: "Без маркетингов източник", "Без маркетингов канал" и "Без маркетингови сегменти".