1. Добаване / Редакция на гаранционна политика
 2. Описване на общите условия


Гаранционните политики в Clock PMS+ се използват за:

 • Изчисление на изискуемимте депозити в ОРС и писмата за потвърждения
 • Известяване на клиента относно сроковете и условията
 • Определяне как резервациите могат да бъдат платени във вашия ОРС
 • Гарантиране на резервация в Личния портал


Добавяне / редакция на гаранционна политика

Clock PMS+ поддържа множоство гаранционни политики. Всяка от тях може да бъде насочена към различни случаи. За да добавите/редактирате гаранционна политика, от навигацията отидете на "Настройки" - "Всички настройки" - "Гаранции"

 • Изберете "Нов/а" или "Редакция";
 • Посочете името на политиката (например "Гаранционна политика с възастановяване на сумата", "Гаранциона политика без възстановяване на сумата", "Гъвкава гаранционна политика", "Плащане дължимо 30 дни преди пристигане" и т.н.). Името е основно за системна употреба. Може да зададете по-ясен текст за вашите клиенти по-късно.
 • Приоритет (възходящ). В  случай че тарифа съдържа повече от една гаранционна политика и резервирания период от госта покрива две или повече гаранционни политики, тази функционалност дефинира коя гаранционна политика ще бъде използвана приоритетно. 
 • Политика при анулиране. Тази функционалност ви позволява да автоматизирате процеса на изчисление и начисляване на таксите при анулиране. Избраната политика ще бъде приложена в случай на анулиране на резервацията. Повече подробности може да намерите в статията Политика при анулиране.
 • Изберете коя платежна услуга да се прилага към тази политика. Платежните услуги се използват във вашата ОРС и Личен портал. Те определят как може да бъде финализирана резервация: чрез онлайн плащане, чрез предоставяне данни на кредитна карта или чрез  офлайн банково плащане:
Забележка: Ако изберете опция за плащане, но съответстващия платежен интерфейс не е активен, самата опция няма да бъде показана в ОРС или Личния портал. Моля, свържете се със сервизните специалисти, ако желаете да активирате конкретна платежна услуга.
 • Кредитна карта: Данните за кредитната карта на госта ще бъдат събрани и съхранени безопасно в резервацията.
 • PayPal Express: Гостът ще бъде пренасочен към страница, хоствана от PayPal.
 • Worldpay Redirect: Гостът ще бъде пренасочен към страница, хоствана от  WorldPay.
 • Authorize.Net: Гостът ще бъде пренасочен към страница, хоствана от  Authorize.net.
 • Adyen - Hosted Payment Page (HPP): Гостът ще бъде пренасочен към страница, хоствана от Adyen.
 • Custom Payment API: Тази опция е предназначена да бъде използвана, когато собствен платежен доставчик е свързан с Clock PMS+. Гостът ще бъде пренасочен към страница, хоствана от този платежен доставчик.
 • Adyen - Tokenize Only: Данните за кредитната карта на госта ще бъдат събрани, проверени посредством транзакция за нулева сума и съхранени в резервацията като токен.
 • Adyen - Authorize and Capture: Данните за кредитната карта на госта ще бъдат събрани, кредитната карта ще бъде таксувана, а  данните й няма да бъдат съхранени в резервацията.
 • Adyen - Authorize, Capture and Tokenize: Данните за кредитната карта ще бъдат събрани, кредитната карта ще бъде таксувана, а данните ще бъдат съхранени в резервацията като токен.
 • Bank Guarantee: Използва се само за ОРС. Резервацията ще бъде създадена без събиране на данни за каквито и да е допълнителни данни от госта. Това е единствената опция, която ще създаде негарантирана резервация.
 • Подаръчен ваучер: Позволява на госта да гарантира резервацията, като използва ваучер, закупен от уеб магазина за подаръчни ваучери.
 • Токенизация/плащане с кредитна карта: Тази опция ще използват интерфейсите на платежните оператори в Clock PMS+ (SyxPayments, Elavon, Stripe).Депозитни (фиксирани + относителни) суми

Ако политиката не изисква заплащането на депозит, оставете полетата за депозита непопълнени. В противен случай, изберете метод за изчисление на депозита. Депозитът може да съдържа фиксирана и/или относителна сума. Може да използвате и двете (фиксирана и относителна сума) или само една от тях (фиксирана ИЛИ относителна).

 • Фиксирана сума на депозит : Посочете фиксираната сума за депозита, която ще бъде използвана за политиката.
 • Относителна сума на депозит: Относителната сума на депозита може да се изчисли като процент от сумата на резервацията и/или от цената на определен брой нощувки. Ако и двете са зададени, се прилага по-големия размер. И двете опции се основават на избраните групи приходи - стаи, пакети, допълнтелни услуги и т.н.
 • Депозитен процент: Процент от сумата на резервацията.
 • Брой нощувки: Тук може да зададете колко нощувки да бъдат броени като депозит. Сумата за нощувките се изчислява на базата на опцията "Средна дневна цена". Ако е избрано, изискуемият депозит ще се калкулира на база средната цена за нощувка, изчислена въз основа обащата сума на резервацията. Ако не е избрано, изискуемият депозит ще бъде цената на избрания брой нощувки.
Примери:
 1. Броя нощувки: 3, престой на госта: 2 нощувки, средна дневна цена: активно, така че изискуемият депозит ще бъде 2 нощувки x средната дневна цена за резервацията.
 2. Броя нощувки: 3, престой на госта: 4 нощувки, средна дневна цена: активно, така че изискуемият депозит ще бъде 3 нощувки x средната дневна цена за резервацията.
 3. Броят нощувки: 3, престой на госта: 2 нощувки, средна дневна цена: НЕАКТИВНО, така че изискуемият депозит ще бъде цената за стая по резервацията за първите 2 нощувки.
 • Раздел "Срок на гаранция": Използвайте полетата "Максимален брой дни след създаването на резервацията" и "Мин. дни преди пристигане", за да определите периода след създаването на резервацията  и/или периода преди пристигане, в рамките, на който резервацията следва да бъде гарантирана.
 • Запишете.
Съвет: Резервациите, които не са гарантирани в рамките на посочения период, се третират като изтекли и се включват в справката "Резервации очакващи гарантиране". Използвайте филтъра "Само изтекли", за да видите всички тези изтекли резервации.

Описване на общите условия

Всяка гаранционна политика може да включва описание на общите условия на хотела. Описанието се появява в писмото за потвърждение, съгласно избраната гаранционна политика в съответната резервация или в съответствие с настоящата гаранционна политика във вашата онлайн резервационна система.


За да редактирате текста, от навигацията отидете на "Настройки" - "Всички настройки"- "Езици и  текстове". Може да добавите колкото езици са ви нужни. За повече информация, вижте статията 'Езици  и текстове'

За да въведете описанието, за всеки език изберете "Описание/Превод на Гаранции'. За всяка политика в полето "Име на екран/при печат " въведете името (заглавието) на политиката, което да бъде показвана на вашите клиенти. "Описание" - въведете общите условия на политиката.

Без гаранция

Ако не са ви нужни депозити и платежни настройки в гаранционната политика, пак можете да зададете описание на общите условия. В този случай няма нужда да настройвате каквато и да е гаранционна политика. Просто въведете общите условия, като от навигацията отидете  на "Настройки" - "Всички настройки" - "Езици  и текстове" - "Без гаранция – преводи". Този текст ще бъде използван в писмата за потвърждение на резервациите (или ОРС), когато не е избрана гаранционна политика.

Гаранционна политика и вашата онлайн резервационна система

Гаранционната политика във вашата онлайн резервационна система се дефинира чрез две настройки:

 • Гаранционна политика по подразбиране за ОРС. Задайте гаранционната политика по подразбиране за вашата ОРС  като от навигацията отидете на "Настройки" - "Всички настройки" - "Онлайн резервационна система". Намерете "Гаранционна политика за ОРС" и изберете политиката. Запишете.
 • Гаранционна политика за определена тарифа. Тарифата може да има своя собствена гаранционна политика, отменяща гаранционната политика по подразбиране. По този начин може да създадeте тарифи с 100% предплащане и други без предплащане. За да зададете гаранционна политика за определена  тарифа, от навигацията отидете  "Настройки" - "Всички настройки" - "Онлайн резервационна система". Намерете раздела "Тарифи за Онлайн резервационната система" и изберете линка "Изберете тарифи". Изберете гаранционна политика за всяка от тарифите, за които ви е нужно. Запишете.

В зависимост гаранционната политика (по подразбиране или зададета от тарифа), клиентите виждат платежните услуги, които тя позволява като опции. Могат да изберат една от тях, за да финализират резервацията в ОРС.


Ако не е зададена никаква гаранционна политика за ОРС или тарифите, гостите могат да създават резервации директно без каквито и да е гаранционни изисквания.

Гаранционна политика и офлайн резервациите

За резервации, създадени в системата, може да изберете гаранционна политика. По този начин потвърждението ще изглежда по същия начин като това от ОРС.  Ще се изчисли депозит, а общите условия ще се отпечат съгласно политиката.