1. Задайте туристически данък
 2. След това задайте дължимата сума на туристическия данък в 'Данъчните сезони'
 3. За фиксирана цена на нощувка, въведете сумата в 'цена на нощувка'
 4. Туристическият данък е фиксирана сума на възрастен и на дете
 5. Туристическият данък е процент от цената на нощувка
 6. Комплексен туристически данък
 7. Ограничение на максималния туристически данък


Туристическият данък се използва за таксуване на гостите с всякакви местни такси и данъци като Курортната такса например. Той се добавят към цената, идваща от тарифата. Ако цената на нощувка включва този туристически данък, няма нужда от тази специфична функция. Но ако не я включва, трябва да зададете туристическия данък и след това да го изберете във вашите тарифни планове. Системата автоматично ще начисли сумите, посочени от вас.


Туристическия данък се различава от реалните данъци. Първият се прави като начисления по фолиата на гостите и след това тези начисление също се появява в справките за приходите. Туристическият данък не се изчислява като процент от съответните тарифи за стаите, а се добавя като абсолютна сума към тези тарифи за стаите. Самият туристически данък може да бъде облаган с данъци. За разлика от него, реалните данъци се изчисляват като процент от съответните начисления.


Задайте туристически данък

 • Отидете на "Настройки" - "Всички настройки" - "Туристически данък"
 • Ако някои от нощувките са свободени от този данък, посочете колко в полето "Пропусни нощувки".
 • Понякога туристически данък се заплаща до определен брой нощувки. Ако това е случаят, посочете колко най-много нощувки се таксуват в полето "Макс. нощувки". Нощувките над този брой няма да подлежат на туристически данък.
 • Описание - посочете името на начислението, представляващо данъка.
 • Категория приходи - показва списък със стойностите за групата приходи "Туристически данък", ако има такива.
 • Изберете валутата на данъка.
 • Ако този туристически данък е предмет на друг данък, посочете неговата ставка в полето "Данък %".
 • Данъчен код - Ако данъкът изисква отделно отчитане, може да използвате полето "Данъчен код". Това ще добави допълнителна колона във вашата данъчна справка, както и допълнителен ред в таблицата с данъци на фолиата.
 • Текст при отпечатване - Това е текстът, който ще се показва на фолиата на гостите. Ако не е попълнен, ще се използва стойността от полето "Описание".
 • Скрий на екрана за начисление - начислението за туристически данък няма да е налично за ръчно добавяне към фолиата.

След това задайте дължимата сума на туристическия данък в 'Данъчните сезони'

Изберете началната дата на сезона. Ако вашият данък не се променя със сезона, просто дефинирайте един сезон и той ще се прилага за цялата година. Сумата на туристическия данък може да бъде фиксирана сума на нощувка или на човек, процент (обикновено от цената на нощувка) или комбинация от двете. Всички примери са за опцията за туристически данък "Допълнително, отделно начисление".


За фиксирана цена на нощувка, въведете сумата в "цена на нощувка":

Туристическият данък е фиксирана сума на възрастен и на дете:

Туристическият данък е процент от цената на нощувка:

Комплексен туристически данък:

Ограничение на максималния туристически данък

Ако имате туристически данък, който е процент от нощувките и по-голям от определена сума, може да използвате новите полета, за да зададете техните максимални стойности. Системата ще определи максималната сума на туристическия данък като умножи броя на възрастни и деца в резервацията по зададените максимални стойности. Ако изчисленият данък е по-голям от отграничението, се взема стойността на ограничението. Необходимо е да се попълнят и двете полета, за да използвате тази функционалност. 

Проверете как се прилага туристическият данък в резервация и различните режими на туристическия данък: Резервация - Тарифа и туристически данък