1. Създаване и редакция на на пакети и пакетни елементи
 2. Добавяне, редакция или премахване на тарифни пакети или пакетни елементиВ Clock PMS+ може да дефинирате и управлявате пакетни цени. Тези цени включват начисленията за нощувки за престоя на госта и начисленията за използваните допълнителни услуги. В ОРС клиентът вижда пакетна цена за престой във вашия хотел и включените в пакета услуги. С помощта на тарифните пакети Clock PMS+ ви предоставя възможност за детайлизирана разбивка на елементите, включени в пакетната тарифа за целите на управлението.Създаване и редакция на тарифни пакети и пакетни елементи

 • Отидете на "Настройки" - "Тарифни пакети" и изберете бутон "Нов/а". Въведете име на пакета и потвърдете с бутон "Запиши"
 • Изберете бутон "Добави" в раздела "Артикули към пакет" и въведете:
  • Шаблон за начисление - изберете шаблона за начисление, който ще бъде използван за пакетния елемент.
  • На гост - как ще бъде изчислен пакетния елемент (на стая, на гост, на възрастен или на дете).
  • Гости по подразбиране - Ако елементите са "На гост", задайте стойност по подразбиране за гостите. Тази стойност по подразбиране ще бъде използвана, ако не е налична информация за възрастните/децата  в резервацията.
  • Само за определени нощувки - пакетните елементи ще бъдат изчислени за конкретна нощувка от престоя по резервацията ( пример: 1,3,5 ).
  • Отместване в дни - Преместете начислението с определен брой дни. Въведете '-1', за да направите начисление за предишната дата или '1', за да направите начислението за следващата дата.
  • Цена (различна от шаблона) - ако е избрана, тя ще отмени цената на шаблона за начисление само за този пакет.
  • Процент - ако е избрано, той ще отмени цената на шаблона за начисление с процентна сума на базата на крайната цена на тарифата само за този пакет.
Забележка: Не можете да използвате  и двете заедно - цена и процентИли само цената, или само процентът може да  бъде активен за елемента.
 • Може също така да използвате:
  • Промяна на количеството - ако е избрано, ще отмени стойността на шаблона за начислението само за този пакет.
  • Скрий в разпечатките на фолиата (текстът на тарифата за отпечатване ще бъде използван) - ако е избрано, опцията ще смени текстът при отпечатване на шаблона за начисление с този на шаблона за начисление на тарифата.
  • Потвърдете със "Създай".
Забележка:  Добавените пакетни елементи не увеличават първоначалната стойност на тарифата. Стойността на начислението за стая е остатъчната сума по тарифата, след приспадане на сумата от всички пакетните елементи.
Процентните елементи се изчисляват на базата на първоначалната цена на тарифата и не зависят от стойността и реда на добавяне на другите елементи в пакета.
Ако сумата на пакетните елементи е по-висока от първоначалната стойност на тарифата, начислението за стая от тази тарифа ще има негативна стойност. 

Добавяне, редакция или премахване на тарифни пакети или пакетни елементи

С няколко кликвания тарифните пакети могат лесно да бъдат добавени, редактирани или премахнати от тарифа:

 • В екрана за търсене на тарифи намерете нужната тарифа.
 • Изберете Редактиране/Етикети (от падащото меню до тарифата).
 • В полето "Пакет към тарифа" изберете съответния пакет. Запишете.
 • Повторете последните стъпки с тарифите, имащи същи пакети.
 • Ако ви е нужно да изтриете пакет, можете да го направите от екрана за редакция на пакета, но първо се уверете, че не се използва от някоя тарифа.
 • От екрана за редакция на пакет, можете също да премахнете или да направите промени по пакетните елементи, като използвате бутоните "Премахни" или "Редактиране" до съответния елемент.