Производните тарифи позволяват по-гъвкави цени, базирани на на вашите стандартни тарифи. Те изчисляват своите цени чрез добавяне  или изваждане на суми (Производна тарифа - сума) или процент (Производна тарифа - процент) към/от съществуваща стандартна тарифа.


Когато цените в стандартната тарифа се променят, цените в тарифите, които са й производни също се променят автоматично. Това подпомага управлението в значителна степен и намалява възможността за грешки.

Ето няколко случая, където производните тарифи могат да изключително полезни:

 • Тарифи за различни пансиони. Често цената за настаняването, включваща хренения (само закуска, полупансион, пълен пансион), е по-висока от фиксираната цена за стая  само. Това удобно може да се управлява с производна тарифа-сума, базирана на тарифа за стая само.
 • Тарифи за различен брой гости. Ако цената за единична стая е 80% от тази за двойна стая, нейната цена може да бъде зададена с производна тарифа-процент като -20% от цената за двойна стая.
 • Групови тарифи. Често тарифите за групи предлагат процентна отстъпка от стандартните цени. Отново производните тарифи могат да бъдат използвани тук за по-лесно управление.
 • Промоционални тарифи. Като използвате производни тарифи, може да зададете промо тарифи, които предлагат отстъпки за специални периоди и се изчисляват автоматично.

Как да зададете производна тарифа

 • За да зададете производна тарифа, отворете съществуващ тарифен план (или създайте нов);
 • Щракнете върху "Нова тарифа"
 • Изберете "Производна тарифа-сума", за да добавите/извадите фиксирана сума към/от избрана стандартна тарифа, или  "Производна тарифа-процент", за да добавите/извадите фиксиран процент към/от нея.
 • Изберете основна тарифа.
 • Попълнете цените (фиксирани суми или процент) за сезони, уикенд  дните и/или специални дни. Ако добавяте, въведете стойност без знак (например 10). Ако вадите, въведете стойността с минус (например -10).
Забележете: Всяка тарифа може да бъде използвана като основна, а не само тези, които са в настоящия тарифен план. Останалите от настройките са същите както при Стандартни тарифи.

Изчисление

Точно както при стандартните тарифи производните тарифи могат да зададат различни стойности за различните сезони, уикенд или специални дни. Те ще бъдат добавени или извадени от цените в основната тарифа.


Ако производната тарифа не посочва стойност за ден или сезон, цената на основната тарифа остава непроменена и валидна. Тъй  като производните тарифи зависят от основните такива, ако основна тарифа няма цена за сезон или ден, няма да има цена в производните им тарифи също така. Созоните в производна тарифа могат да бъдат различни от тези в основната й тарифа. Това налага произвондите тарифи да бъдат зададени в различен тарифен план.

Задаване на уикенд цени за производни тарифи

Ако тарифен план е настроен да има специални уикенд цени, неговите тарифи и производни такива ще имат поле за за уикенд цени в допълнение към полето за цена. За да зададете уикенд цени за производна тарифа:

 • Трябва да попълните Уикенд полето, така че производната тарифа да се изчислява конкретно за уикенд дните чрез добавяне или  изваждане на сумата или процента в това поле към/от  съществуващата стандартна тарифа.
 • Ако Уикенд полето е оставено непопълнено, сумата в полето "Цена" ще бъде използвана за изчислението на производната тарифа на базата на съществуващата стандартна тарифа за уикендите също.

Тарифни ограничения

Производните тарифи предлагат същите опции  за ограничения като стандартните тарифи. Ограниченията на производните тарифи са независими и не се влияят от тези в основните тарифи.


Например:

 • Ако определени дни са спрени за продажба в основната тарифа, но са позволени за продажба в производната тарифа, те ще бъдат продадени чрез производната тарифа.
 • Ако основната тарифа задава ограничение за максимален  брой  гости (например 2), производната тарифа може да зададе друго ограничение (например 3) или въобще никакво.
 • Същото се отнася за всички тарифи.