1. Ограничения
 2. Нива на ограниченията


Тарифните ограничения са инструмент на управлението на доходността, приходите и лоялността. Повечето от ограниченията са включени в разширението "Разширено управление на тарифи".


Ограничения


Забележка: Всички ограничения, описани по-долу, могат да бъдат приложени в Онлайн резервационната система (ОРС).


ОграничениеОписаниеRoomCloud
 • SiteMinder
 • D-Edge
 • SmartHotel
 • TravelLine
 • HotelNetSolutions
 • RateTiger
Гаранционна политикаТарифа с това ограничение ще промени гаранционната политика по подразбиране на ОРС  със зададената такава в самата тарифа. Това ограничение може да бъде използвано за задаване на различни депозитни суми и гаранционни възможности за различни тарифи.
Макс. възрастниТарифата ще бъде налична само за заявки с посочения или по-малък  брой възрастни.
Макс. децаТарифата ще бъде налична само за заявки с брой на гостите (възрастни + деца), равен или по-малък от сумата на ограниченията Макс. възрастни и Макс. деца.
Мин. възрастниТарифата ще бъде налична само за заявки с посочения или по-голям брой възрастни.
Мин. децаТарифата ще бъде налична само за заявки с посочения или по-голям брой деца.
Използвайте в комбинация с "Макс. възрастни" и "Макс. деца", когато желаете на  вашите гости да бъдат показани само тарифите, които точно отговарят на броя на възрастни и деца в заявките на тези гости.
Например гост търси оферта за 2 възрастни + 1 дете, а вие имате специална тарифа за 2 възрастни + 1 дете, със зададени "Мин. възрастни" и "Макс. възрастни" на 2, а "Мин. деца" и "Макс. деца" на 1.
Спри от продажбаТарифата, сезон или ден ще бъдат спрени за продажба.
Спряна за пристиганияТарифата ще бъде спряна за пристигания на определен ден или за определен период (сезон).
Спряна за заминаванияТарифата ще бъде спряна за заминавания на определен ден или за определен период (сезон).
Мин. престойТарифата ще бъде налична само заявки за престой, равен или по-дълъг от посочения тук.
Макс. престойТарифата ще бъде налична само заявки за престой, равен или по-къс от посочения тук.
Мин. престой при пристиганеЗа дата на пристигане на резервация, зададена с това ограничение, тарифата ще бъде само налична за резервации с престои равен или по-дълъг от посочения в ограничението.
Макс. престой при пристиганеЗа дата на пристигане на резервация, зададена с това ограничение, тарифата ще бъде само налична за резервации с престои равен или по-къс от посочения в ограничението.
Мин. свободни стаиТарифата ще бъде налична на определена дата, само ако броят на свободни стаи е равен или по-голям от посочения в ограничението. "Свободни стаи" са всички налични стаи от типа стая на тарифата.✅ 
Изпрати като "Спри" за ограничените дати
Макс. свободни стаиТарифата ще бъде налична на определена дата, само ако свободните стаи са толкова много или по-малко.✅ ✅ 
Изпрати като "Спри" за ограничените дати
Мин. дни преди пристигане 

Максимален брой дни преди пристигане 
Използвайте тези ограничения, за да зададете бъдещ период,  в който резервациите с нощувки, попадащи в този период, ще  бъдат приемани. Например, ако е зададено, че минималният брой дни преди пристигане е 60, а максималният брой дни преди пристигане е 90, само резервациите с нощувки, попадащи в в този период, ще бъдат приемани. Всички други нощувки (преди минимума от 60 дни  и максимума от 90 дни) ще бъдат спрени от продажба.✅ ✅ 
Изпрати като "Спри" за ограничените дати
Активно отОт тази дата нататък, тарифа,  свързана с това ограничение, се активира. По този начин можете да определите датата на автоматичната активация на тази тарифа.✅ ✅ 
Изпрати като "Спри" за ограничените дати
Активно доПродажбите на тарифата, свързана с това ограничение, се спират след тази дата. По този начин можете да зададете датата, след която тарифата няма повече да се показва на гостите. Това ограничение няма нищо общо с периода на престоя на госта и се отнася само за времето на реалното резервиране.✅ ✅ 
Изпрати като "Спри" за ограничените дати
Last Minute дниИзползвайте го, за да създадете тарифи за резервиране в последния момент. За всяка тарифа или сезон можете да зададете броя  на дни преди пристигане,  за който тарифата ще бъде активна. Например, ако въведете "2" в "Last Minute дни", това означава, че тарифата ще бъде активна за гости, пристигащи днес, утре или вдругиден. Това ограничение не ограничава дължината на престоя.

Препоръчана употреба: на ниво тарифа  или сезон.

Нива на ограниченията

Ограниченията могат да бъдат прилагани на три различни нива: тарифа, сезон и конкретен ден. Ограниченията от по-ниските нива имат превес над ограниченията от по-високите нива.


 • Ограниченията на ниво тарифа ще бъдат налични за всички дати, които тарифата покрива.
 • Ограниченията на ниво сезон ще имат превес над (задайте нови правила или премахнете съществуващи такива) ограниченията на ниво тарифа.
 • Ограниченията на ниво конкретен ден ще имат превес над  ограниченията на ниво сезон или тарифа.


Пример:

 1. Задайте ограничение "Мин. престой"  = 2 за тарифата "RACK". Ограничението се отнася за всички сезони и дни.
 2. За сезон "НИСЪК" в същата тарифа задайте ограничение "Мин. престой" на "0". Сега ограничението ("Мин. престой" = 2) се отнася за всички сезони и дни, освен сезон "НИСЪК".
 3. За "10 март" в сезон "НИСЪК" задайте "Мин. престой" = 4. Сега "10 март" ще изисква минимален престой от 4 нощувки. Няма да има ограничение за другите дати в сезон "НИСЪК", останалите дати ще изискват мин. престой = 2.


Пример 2:

"Спри от продажба", "Спряна за пристигания" и "Спряна за заминавания" не могат да бъдат отменени от ограничения от по-ниско ниво. Ако спрете тарифата, сезоните и дните са също спрени, независимо от техните "Спри" ограничения.