Как да създадете тарифа

Първо, трябва да зададете тарифен план, за да дефинирате основните параметри на тарифата. Ролята на тарифите е да бъде нещо като папка, съдържаща тарифи с близки оферти за по-лесното им управление:

 1. Отидете на "Настройки" - "Всички настройки" - "Тарифен план";
 2. Щракнете върху "Добави";
 3. Дайте име на тарифата;
 4. Задайте валутата;
 5. Ако тарифата ще включва различни цени за уикендите ,изберете тези дни тук също. За повече информация относно уикенд цените, вижте "Сезони" по-долу.
 6. Щракнете върху 'Продължи'

Сега настройте стандартна тарифа. Тази тарифа е цената на определена комбинация от тип стая и брой гости. Използвайте тарифите, за да автоматизирате начисленията за стая, зададете цени за вашия уебсайт, както и такива за онлайн тур. Ето как:

 • Щракнете върху "Нова тарифа";
 • Изберете "Стандартна тарифа";
 • Изберете стаята/типа стая, за който ще се отнася тарифата;
 • Въведете име – обикновено то описва гостите, за които тарифата се отнася, например 2 В(ъзрастни)+1Д(дете);
 • Валута - изберете валутата на тарифата (може да бъде различна от валутата на тарифния план);
 • Шаблон  за начисление - изберете шаблон за начисление, който да се използва за начисленията за стая;
 • Тарифен пакет - изберете тарифен пакет, ако е нужно;
 • Изберете режим на туристическия данък, ако желаете тарифата да таксува автоматично местен данък;


Проверете как се прилага туристическия данък в резервация и различните режими на туристически данък: Резервация - тарифа и туристически данък

Наличните опции са:

 • Без туристическия данък: Никакви начисления за туристическия данък няма да се правят автоматично по резервационното фолио.
 • Допълнително, отделно начисление: Туристическият данък ще бъде добавен към цената на тарифата във фолиото на резервацията като допълнително начисление.
 • Включен, отделно начисление: Туристическият данък ще бъде  изваден  от цената на тарифата и ще бъде показан като допълнително начисление във фолиото на резервацията.
 • Включен, общо начисление: Туристическиято данък ще бъде изчислен като част от цената на тарифата, но няма да бъде показан като отделно начисление във фолиото на резервацията. Вместо това ще се показва като пояснение в разпечатката на фолиото:

Тъй като това не е реално начисление и само ще се следи в справката "Модификатори на начисления". 

 • Хърдел тарифа и режим "Хърдел тарифа". Моля, вижте следната статия за повече подробности.
 • Ако тарифата включва хранения, маркирайте и тях също.
 • Маркетингов източник / канал / сегмент: Използайте тази опция, за да изберете кои елементи на маркетинговата сегментация да се приложат към резервацията.
 • Етикети: Използвайте ги за по-лесното намиране и редактиране на група от тарифи. Научете повече..
 • Повторете тези стъпки за всички тарифи, които са ви нужни.

Използвайте опцията за сезони, за да зададете цени и ограничения по подразбиране за периода от началото на сезона до началната дата на следващия сезон.

Как да редактирате Дни и Сезони

 • Щракнете два пъти върху синьо поле в таблицата с тарифи и попълнете цената и ограниченията. ИЛИ:
 • Изберете бяло поле за начална дата на сезона и щракнете върху бутона "Сезон" в горния край.

В допълнение към сезонната цена, може да зададете втора сезонна цена, която да се използва само през уикендите например. За тази цел трябва имате зададени уикенд дни. ПРави  се или със създаването на тарифен план, или може да ги добавите по-късно, като редактирате плана.

Настройка на уикенд цена:

 • Щракнете два  пъти  върху синьо или бяло поле, за да зададете начална дата на сезон. За да настроите уикенд цена, трябва да имате попълнени и двете полета - за сезона и  уикенд цена.
 • Попълнете цените за сезон и уикенд.
 • Щракнете "Нов/а"


Използвайте полето "Ден", за да отмените сезонната цена или ограничения по подразбиране, зададени посредством сезона.


Настройка на единичен ден:

 • Щракнете върху оранжево поле. ИЛИ:
 • Изберете бяло поле и щракнете върху бутона "Дни".

Настройка на множество дни наведнъж:

 • Маркирайте множество полета, за да изберете период. ИЛИ:
 • Задръжте бутона Ctrl или Cmd, докато избирате множество дати /периоди (бели полета). ИЛИ:
 • Изберете полета за свободни стаи. По този начин ще селектирате определен период във  всички тарифи за този тип стая.
 • Щракнете върху бутона "Дни", за да промените цената или зададете ограничения.

За да изчистите зададена дневна цена/ограничеиня:

 • Изберете единичен или множество дни (бели полета).
 • Щракнете върху малкия бутон до "Дни" и изберете изберете "Изчисти цена/ограниченията за избраните дни".
 • Изберете какво да се изчисти.
 • Запишете.