Картови Плащания чрез Платежен оператор

Настройка на платежен оператор 5

Научете как се конфигурират настройките на вашия платежен оператор

Научете повече

Обработка на картови плащания 3

Работете с картови плащания в Clock PMS+ през поддържан платежен оператор

Научете повече